<script……>
function varify(){
var db=<%=database%>;/*import Database;var db=new object(<%=database%>);*/
if db.getUser(document.form.Name)……
</script>这种语法好像行不通吧?可是怎么办呢?我发现javascript中有很多特别的属性和方法,可是因为不够常用,几乎所有见得到的书上都没有他们的用法。比如说这个句子var temp = document.body.children.item(0).rows.item(3).cells.item(0).children.item(0).rows.item(0).cells.item(0).children.item(0).children.item(0)就看得我头大。